Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI Introduktion till kulturledning-kultur, arbetsliv och projekt 5 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Lena Marander-Eklund
Edeltävät opinnot
Inga förkunskaper krävs

Yleiskuvaus

Åbo Akademin opetusta ÅA 101 101.0

Osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
- identifiera och kunna använda grundläggande begrepp inom kulturledning
- förståförutsättningar för utförande av ett projekt/evenemang
-planera och redovisa för hur ett kulturprojektutförs i praktiken
- Identifiera och problematisera behovet av administration inom kulturledning

Sisältö

Inom kursen diskuteras: centrala kulturteorier, evenemangsproduktion, kulturarv och kulturpolitik.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
  • ruotsiksi

Arbetsformer och examination: föreläsningar, övningar, diskussion, case-studies och studiedagbok.
Luennot ruotsiksi, harjoitustyöt voi tehdä suomeksi. Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Tidpunkt: 25.9-27.11. 2014

Plats: Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi
Lärare/handledare: FD Lena Marander-Eklund och FM Paulina Rökman

Närstudieträffar:

25.9 kl 17.15-20: FD Lena Marander-Eklund: Intro Introduktion till kursen, kulturbegrepp, indelning i grupper, genomgång av uppgifter samt diskussionsuppgift.

2.10 kl 17.15-19: Anki Hellberg-Sågfors, projektchef för Produforum riks: "Projekt och projektledning".

9.10 kl 17.15-19: Professor och kulturaktiv Olav Eklund: "Tidsanvändning, budget och budgetuppföljning i kulturprojekt".

16.10 kl 17.15-19: Kulturchef, Pargas stad Fia Isaksson: "Kultur i kommunen".

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Litteraturlistan görs upp i samråd med examinator

Lisätietoja

Examination:
1. Inlärningsdagbok Modul 1 (50 %) Ca 15 sidor(min 10, max 20) varav ca 5 sidor kommentar på litteraturen (Times Roman 12 p, 1,5 rads mellanrum) Individuell feedback per e-post.
2. Evenemangsproduktion Modul 2 (25 %) 2-3 sidor per man. Intervjua någon som utfört ett kulturprojekt. Fokusera på EN aspekt (marknadsföring, budgetering, avtal, innehåll, praktiska frågor) Individuell uppgift men kan göras i grupp (en aspekt per man).
3. Kulturprojekt Modul 3 (25 %) Totalt ca 5 sidor. Planera ett fiktivt men genomförbart kulturprojekt - grupparbete. Bedöm de andra gruppernas ansökningar -grupparbete.
Senast den 19.9.2014 till Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi via webben, http://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma