Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0004 Asiakirjahallinnan peruskurssi 3 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Marita Vallenius, Turun maakunta-arkisto

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva manuaalisen ja sähköisen asiakirjahallinnan perusasioista.

Sisältö

Kurssilla käsitellään asiakirjahallinnan ja arkistotoimen sijoittumista osaksi toimintaympäristöä ja tietohallintoa sekä kuvataan tietohallinnon eri osa-alueiden väliset suhteet ja tehtävät keskeisin käsittein ja määritelmin. Kurssilla selkiytetään tiedonohjauksen suunnittelun keskeisten asiakirjatietojen hallintavälineiden merkitys ja niiden keskinäiset suhteet. Kurssilla käsitellään pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen asianmukaisen säilyttämisen ja käsittelyn hyödyllisyys sekä arkistonmuodostajan toiminnan rationaalisuuden että asiakirjallisen kulttuuriperinnön näkökulmasta.

Toteutustavat

Suoritustapana lähipäivät Turun maakunta-arkistossa 7.10.2014 ja 30.10.2014 sekä verkkotehtävät. Ilmoittautumistiedot tulevat kesän aikana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suorituskieli suomi. Osallistuminen opetukseen, verkkotehtävät.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi on suoritettava opintojen ensimmäisensä suoritusvuonna syyslukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma