Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0008 Arkistot, informaatioteknologia ja laki 5 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Taina Saarenpää

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvää henkilötietojen suojaa, yksityisyyttä ja julkisuutta koskevaa sääntelyä. Lisäksi opiskelija tuntee hallinto-oikeuden ja virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Sisältö

Kurssilla syvennetään opiskelijoiden tietämystä tiedonhallintaan ja arkistoihin liittyvästä lainsäädännöstä ja tutustutaan oikeusinformatiikkaan. Kirjallisuuteen tutustuminen ja harjoitukset tehdään ennen lähipäivää, jonka luennoitsijana on professori Ahti Saarenpää.

Toteutustavat

Lähipäivä 4.11.
Perehtyminen kirjallisuuteen tapahtuu ennen lähipäivää. Kurssin kirjallisuuteen liittyvä tehtäväalue aukeaa heti syksyn alussa ViLLE-oppimisympäristössä ja tietty määrä tehtävistä tulee olla tehtynä ennen lähipäivää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suorituskieli suomi. Osallistuminen opetukseen, kirjallisuus, harjoitukset, sähköinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suoritetaan lukuvuonna 2014-2015.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

    • Saarenpää, Ahti: Oikeusinformatiikka. 2014. (Teos ei ole vielä ilmestynyt ja tulee käyttöömme sähköisenä)
    • Kuusikko, Kirsi: Hallinto-oikeus. Teoksessa Oikeusjärjestys osa III 8. täydennetty painos. Toim. Timo Tammilehto. Lapin yliopisto 2012. 102-168.
    • Virkamiesoikeuden perusteet. Toim. Seppo Koskinen & Heikki Kulla. 2009 tai 2013. Sivut 1-19, 133-150, 173-194, 255-274.
    • Erikseen ilmoitettava säädösluettelo

Lisätietoja

Muut opettajat: Ahti Saarenpää

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma