Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0005 Arkistoteoria 5 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Taina Saarenpää

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan arkistoteoriaan ja arkistotieteen kehitykseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee arkistoteoreettista keskustelua.

Sisältö

Kurssi koostuu seminaari-istunnoista joissa keskustellaan kaikille yhteisestä kirjallisuudesta. Tämän lisäksi opiskelijat kirjoittavat valinnaisen kirjallisuuden pohjalta esseen valitsemastaan aihepiiristä ja kommentoivat seminaarissa toistensa esseitä.

Toteutustavat

Maanantaisin 1.12.2014 ja 8.12.2014 klo 10-12, E119
Maanantaisin 12.1.2015-2.2.2015 klo 10-12, E119

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarikeskusteluun voi osallistua ja esseen kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi. Osallistuminen opetukseen, seminaari, kirjallisuus, essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suoritetaan lukuvuonna 2014-2015

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseen näkökulma pohjautuu opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan yhteen seuraavista teoksista tai erikseen sovittavaan teokseen

  • Kuula, Arja: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys, 2006.
  • Danielson Elena S. The Ethical Archivist, 2010.
  • Communityarchives. The shaping of memory. Ed. Jeanette a Bastian & Ben Alexander. 2009
  • Blouin, Francis Xavier Rosenberg, William G.: Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory : Essays from the Sawyer Seminar. 2011. (Ebrary)
  • Amas, Paula: Counter Archive : Film, the Everyday, and Albert Kahn's Archives de la Planete. 2010. (Ebrary)
  • Scrapbooks, Snapshots and Memorabilia: Hidden Archives of Performance. Ed. McGillivray, Glen. 2011. (Ebrary)
  • Mayer-Schöberger, Viktor & Cukier, Kenneth: Big data: a revolution that will transform how we live, work, and think Boston, Ma. : Houghton Mifflin Harcourt, cop. 2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma