Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0006 Sähköinen asiakirjahallinta ja säilyttäminen 5 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Taina Saarenpää

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää muun muassa metadatan, tietoturvan ja tiedonohjauksen merkityksen sähköiselle asiakirjahallinnalle ja hallitsee keskeiset määräykset, ohjeet ja suositukset.

Sisältö

Kurssi keskittyy digitaalisten aineistojen hallintaan, säilyttämiseen ja seulontaan liittyviin kysymyksiin ja antaa kattavan kuvan sähköisestä asioinnista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suorituskieli suomi. Osallistuminen opetukseen, kirjallisuus, sähköinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suoritetaan lukuvuonna 2014-2015.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Korhonen, Rauno: Sähköinen asiointi ja viestintä. Teoksessa Oikeus tänään. Toinen, uudistettu painos. Tomi Tuominen (toim.) Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 62. Rovaniemi 2014.
  • Bearman D.: Moments of Risk: Identifying Threats to Electronic Records. Archivaria 2006, 62, 15-46. http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/12912/14148 
  • Moss,Michael: Opening Pandora’s Box: What is an Archive in the Digital Environment? Teoksessa What Are Archives? : Cultural and Theoretical Perspectives: A Reader. Ed. Craven, Louise. 2008. 71-87. (Ebrary)
  • Stevenson, Jane: The Online Archivist: A Positive Approach to the Digital Information Age. Teoksessa What Are Archives? : Cultural and Theoretical Perspectives: A Reader. Ed. Craven, Louise. 2008. 89-106. (Ebrary)
  • Caron, Daniel J. & Brown, Richard: The Documentary Moment in the Digital Age: Establishing New Value Propositions for Public Memory. Archivaria 71 Spring 2011, 1-20. http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/13328/14626
  • Erikseen ilmoitettavat säädösluettelo ja Arkistolaitoksen määräykset

Lisätietoja

Tiistaisin 13.1.2015-10.2.2015 klo 10- 12 Juva, Minerva

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma