Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0011 Arkisto-opintojen maisteriseminaari 10 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Taina Saarenpää

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tekemään vaativaa akateemista tutkimusta ja tuottamaan tieteellisesti perusteltua uutta tietoa sekä pohtimaan arkistoteoreettisia kysymyksenasetteluja oman pääaineensa näkökulmasta. Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan etsimään tietoa eri lähteistä, kokoamaan, järjestämään ja analysoimaan kerättyä tietoainesta sekä esittämään tutkimustulokset ja johtopäätökset tiivistetyssä muodossa.

Sisältö

Seminaarin tarkoituksena on selkiyttää opiskelijan tutkimusideaa ja auttaa häntä laatimaan sen pohjalta onnistunut tieteellinen opinnäyte. Seminaariin kuuluu työn ideapaperin, johdannon ja tekstinäytteen palautus sekä muiden töiden opponointeja. Maisteriseminaarin vetäjänä toimii yliopisto-opettaja. Töiden ohjaamiseen ja niiden käsittelyihin osallistuu myös opiskelijan pääaineen ohjaaja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ruotsiksi

Seminaarikeskusteluun voi osallistua suomeksi tai ruotsiksi. Osallistuminen opetukseen, esitelmät, opponoinnit

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

KL 2015 ja lukuvuosi 2015-2016.

Lisätietoja

Maisteriseminaari alkaa keväällä 2015 ja jatkuu luvuoden 2015-2016.. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn, vaadittujen töiden palautuksia sekä opponointeja. Opiskelija voi saada merkinnän seminaarin suorituksesta jätettyään pro gradu- tutkielmansa esitarkastettavaksi.
Muut opettajat: pääaineiden professorit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma