Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0028 Työharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Paula Viljanen-Belkasseh

Osaamistavoitteet

Oppimistavoitteita tukeva ja kieliasiantuntijuutta kehittävä työssäoppiminen. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää oman alansa jonkin osa-alueen ammatillista erityispiirrettä. Hän osaa soveltaa oppimaansa muuhun opiskeluun ja pohtii oppimaansa osana omaa ammatillista kehitystään.

Sisältö

Vähintään neljän viikon yhtäjaksoinen työskentely kieliasiantuntijuutta vaativassa tehtävässä. Harjoittelun voi suorittaa työelämässä tai oppiaineen tarjoamana harjoitteluna. Harjoittelu voi olla esim. opetus-, tutkimus- tai toimitustyötä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi

Italiankielinen harjoitteluraportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. - 5. vuosi

Lisätietoja

Harjoittelusta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa; harjoittelu- ja raportointiohjeet löydettävissä oppiaineen intrasivuilla ja ilmoitustaululla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos