Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0618 S3.2. Liikkuvuus ja monikulttuurisuus 0–5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää valitsemansa temaattisen alan tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tuntee alan uutta tieteellistä keskustelua. Hän tunnistaa lukemistaan tutkimuksista niiden teoreettisen ja metodologisen rakenteen sekä pystyy arvioimaan tutkimuksellisia argumentteja. Hän ymmärtää pro gradu tutkielmansa osana laajempia tutkimussuuntauksia.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään syvällisemmin yleisen historian tutkimusteemoihin. Opintojakso koostuu kuudesta teemasta, jotka jatkavat aineopintojen A3 Monta historiaa -jakson temaattista jakoa. Opiskelija perehtyy teoreettisesti ja metodisesti haastaviin, oivaltaviin ja näkemyksellisiin tutkimuksiin. Osiossa liitetään teoreettinen ja metodologinen tietämys konkreettisiin historian tutkimusongelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallisuuspaketti ja Moodle-tehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lucassen, Leo: The Immigrant Threat. The Integration of Old and New Migrants in Western Europe since 1850 (2005)
Qureshi, Sadiah, Peoples on Parade. Exhibitions, Empire, and Anthropology in Nineteenth-Century Britain (2011)
Finns in the United States. A History of Settlement, Dissent, and Integration. Ed. Auvo Kostiainen (2014)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma