Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
Kurssin opetuksesta vastaavat eri oppiaineiden opettajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee vieraan kielen ja/tai äidinkielen oppimisen tutkimukseen liittyviä keskeisiä ilmiöitä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa oman oppiaineensa erityispiirteisiin ja ymmärtää ilmiöiden erot ja samankaltaisuudet verrattuna omaan äidinkieleensä ja/tai muihin vieraisiin kieliin.

Sisältö

Keskeisiä ja ajankohtaisia vieraan kielen tai äidinkielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kysymyksiä kuten kielitaidon arviointi, yksilölliset erot kielenoppimisessa, kaksikielinen opetus, ääntämisen ja sanaston opetus, oppijan kieli, pedagoginen kielioppi, kaksi- ja monikielisyys yms.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi soveltuu erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun valitseville mutta myös muiden polkujen opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Monimuoto-opetus (luento-, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, harjoitukset). Suorituksen ottaa vastaan polun vastuuopettaja opiskelijan pääaineessa.

Opetuskieli

suomi

suomi ja/tai vieraat kielet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Osallistuminen monimuoto-opetukseen ja/tai Harjoitustyö(t) (esim. variaatioanalyysi) ja/tai Kirjallinen tentti tai essee. Suorituskieli on pääsääntöisesti opiskeltava kieli.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta luennoitsijoiden ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kaikkien kieliaineiden opiskelijoille. Kurssi järjestetään lukuvuonna 2015-2016, periodi ilmoitetaan myöhemmin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Erikoistumisopinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Laitoksen yhteiset jaksot (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos