Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU3275 Tuomioistuimen istuntojen seuraaminen 3 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Hupli
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: Oikeudellinen ratkaisutoiminta ja oikeudelliset menettelyt perusopinnoista tai Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat (perusopinnot).

Yleiskuvaus

Opiskelija seuraa oma-aloitteisesti tuomioistuinten istuntoja kuutena eri istuntopäivänä ja laatii havainnoistaan oppimispäiväkirjan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on omakohtaiseen havainnointiin perustuva tuntemus tuomioistuinmenettelystä käytännössä. Opiskelija osaa erottaa prosessin eri toimijoiden roolit ja keskeiset käytännöt.

Sisältö

Opiskelijan on seurattava tuomioistuimen istuntoja 6 kokonaisen istuntopäivän ajan. Istuntoja voi seurata missä tahansa käräjäoikeudessa taikka erityistuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa tai muutoksenhakutuomioistuimissa tapahtuvissa suullisissa käsittelyissä. Seuratuista istunnoista on laadittava oppimispäiväkirja, jonka laajuus on vähintään 10 sivua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

6 kokonaisen istuntopäivän (vähintään 24 h) seuraaminen ja vähintään 10 sivun laajuinen oppimispäiväkirja.
Istuntoja voi seurata missä tahansa käräjäoikeudessa taikka erityistuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa tai muutoksenhakutuomioistuimissa tapahtuvissa suullisissa käsittelyissä. Myös ulkomaisissa tuomioistuimissa tapahtuvat seurannat hyväksytään, jos siitä on asianmukainen todiste. Istuntojen seuraaminen voidaan korvata työskentelemällä vastaavasti tuomioistuimissa tai muissa tehtävissä, joissa osallistutaan tuomioistuinmenettelyyn.
Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet prosessioikeuden suppean kurssin ja siihen sisältyneen tuomioistuinseurannan vanhan tutkinnon mukaisesti eli viimeistään 19.8.2005, eivät enää voi suorittaa toistamiseen uutta tuomioistuinseurantaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Todistuksena istuntopäivän seuraamisesta opiskelija pyytää puheenjohtajalta allekirjoituksen lomakkeeseen. Lomakkeita ja ohjeita "Tuomioistuimen istuntojen seuraaminen" sekä ohjeita oppimispäiväkirjan laatimisesta on saatavana II-krs:n aulan lokerikosta ja intrasta.
Täytetty lomake sekä oppimispäiväkirja palautettaan opintojakson lokeroon Calonian III kerroksessa.
Myös niiden opiskelijoiden, jotka ovat korvanneet seuraamisen osallistumalla tuomioistuinmenettelyyn, tulee laatia vastaava oppimispäiväkirja.
Lomakkeita ja ohjeita "Tuomioistuimen istuntojen seuraaminen" sekä ohjeita oppimispäiväkirjan laatimisesta on saatavana II-krs:n aulan lokerikosta ja intrasta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Suoritusajankohta on itse valittavissa. Suositeltu suoritusajankohta on prosessioikeuden perusteiden tenttiin valmistautumisen yhteydessä.

Lisätietoja

AJANKOHTA: Itse valittavissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto