Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1076 Tiedekunnan järjestämä harjoittelu 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Minna Pappila, harjoitteluneuvonta: opintopäällikkö, koulutussuunnittelija ja opintoneuvoja
Edeltävät opinnot
Harjoittelupaikat voivat asettaa erityisiä edellytyksiä.

Yleiskuvaus

Työharjoittelun tavoitteena on edistää opiskelijan työelämään sijoittumista ja yliopistossa hankitun teoreettisen tiedon soveltamista käytännössä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämävalmiuksia yliopisto-opiskelun ohella. Tavoitteena on lisäksi edistää tiedekunnan ja työssä toimivien lakimiesten kanssakäymistä. Harjoittelusta saatavien kokemusten ja mielipiteiden vaihdon avulla tiedekunnan opetusta voidaan kehittää entistä paremmin käytännön tarpeet huomioon ottaen.
Yleisenä tavoitteena on mahdollistaa, että kukin opiskelija tutustuu työelämään vähintään yhden kuukauden ajan opintojensa aikana.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hakee tiedekunnan järjestämää harjoittelupaikkaa siitä erikseen määrätyllä tavalla. Tiedekunnan intranetsivuilla julkaistaan kevätlukukauden alussa lista niistä harjoittelupaikoista, joihin opiskelijat voivat hakea. Kunkin harjoittelupaikan osalta harjoittelupaikkojen listaan on merkitty kuvaukset työtehtävistä, mahdollinen harjoitteluajankohta sekä yhteystiedot, minne hakemukset ja ansioluettelot osoitetaan. Käytännössä opiskelija lähettää aina hakemuksensa liitteineen suoraan työnantajalle ja työnantaja valitsee harjoittelijan.

Toteutustavat

Opiskelija voi hyväksilukea ON- ja OTM-tutkintojen valinnaisiin opintoihin yhteensä enintään 12 opintopistettä käytännön harjoittelua tiedekunnan hyväksymistä kolmesta eri harjoittelumuodosta, ottaen huomioon jo suoritettujen harjoittelujen asettamat rajoitukset. Opiskelija voi saada tiedekunnan tukeman harjoittelupaikan vain kerran opintojensa aikana. Opintojaksosta ei voi saada opintopisteitä kahteen kertaan. Yhtä opintosuoritusta ei voi myöskään koota useasta eri työsuhteesta. Lisäksi saman työnantajan palveluksessa, samoissa tai olennaisesti samankaltaisissa työtehtävissä suoritetusta harjoittelusta voi saada vain yhden harjoittelun opintosuorituksen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Käytännön harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoituksen mukaan ja raportin toimittaminen yliopisto-opettajalle. Raporttiin liitetään harjoittelupaikan antama todistus harjoittelun suorittamisesta. Opiskelijan kirjoittama raportti on vapaasanainen ja esseemuotoinen. Raportista on käytävä ilmi, miten tiedekunnassa opittuja tietoja ja taitoja on sovellettu työssä, ja sen tulee sisältää työnantajan esittely. Raportin suositeltava pituus on noin 3 sivua.
Harjoittelua koskevat määräykset tulivat voimaan 15.6.2011 lukien siten, että huomioon ei oteta harjoittelua, joka on päättynyt ennen 15.6.2011.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Katso Harjoittelu lakimiestehtävissä -opintojakson lisätietojen kohta valintakriteerit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto