Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV2012 Oman alan tieteellisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin osallistuminen 2–5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja: Janne Salminen, muut opettajat: Johannes Heikkonen, Johanna Niemi, Anna Krizsan, Anne-Maria Kuosa, Almut Meyer

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on osallistunut tieteellisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin, joita tiedekunnassa on järjestetty. Kysymyksessä ovat voineet olla vierailuluennot, avoimet tutkijaseminaarit tai esimerkiksi väitöstilaisuudet. Opiskelija on harjaantunut oikeustieteellisen keskustelun ja asiantuntijaesitysten seuraamisessa. Lisäksi opiskelija on laajentanut edelleen näkemystään siitä, mitä oikeustieteellinen tutkimus ja sen eri ulottuvuudet voivat olla. Lisäksi hän on harjoitellut tilaisuuden, siellä oppimansa sekä oikeudellisen vaativankin keskustelun raportointia kirjallisesti oppimispäiväkirjassa.

Sisältö

Opiskelija osallistuu tiedekunnassa järjestettäviin vierailuluentoihin, väitöstilaisuuksiin ja erilaisiin avoimiin seminaareihin sekä kirjoittaa osallistumistaan tilaisuuksista oppimispäiväkirjat erillisen ohjauksen mukaan.

Toteutustavat

Suorituksia voi kerätä vapaavalintaisessa järjestyksessä.

Ensin opiskelija osallistuu ja seuraa seminaarin, väitöstilaisuuden tai vierailuluennon. Sen perusteella hän kirjoittaa oppimispäiväkirjan (3-4 s.) ja toimittaa sen kurssin moodleen. Oppimispäiväkirja on palautettava kahden viikon kuluessa tilaisuuden jälkeen. Tarkemmat ohjeet oppimispäiväkirjan hyväksyttävästä sisällöstä ym. löytyvät moodlesta. Moodle on avoin kaikille, joten sieltä voi katsoa tarkemmat ohjeet. Suoritukset palautetaan moodlessa kansioihin, joista muut opiskelijat eivät pääse näkemään niitä.

Osallistuminen ja hyväksytty oppimispäiväkirja yhdestä vierailuluennosta tai väitöstilaisuudesta merkitsee 0,5 op. Vieraalla kielellä tai toisella kotimaisella (eli ei-äidinkielellä) kirjoitetusta hyväksytystä oppimispäiväkirjasta ja tilaisuudesta saa 1 op. Kieltenopettajat antavat yksilö- tai ryhmäohjausta tarvittaessa.

Kun opiskelija haluaa suorituksensa merkittäväksi rekisteriin, hän ottaa yhteyttä kurssin vastuuopettajaan. Suorituksen voi saada vain kerran. Suorituksen laajuus voi olla 2, 3, 4 tai 5 opintopistettä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisterin tutkinto tai notaaritutkinnon loppuvaihe.

Lisätietoja

Opintojakson Moodlealue: https://moodle.utu.fi/enrol/index.php?id=8033

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto