Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0012 Arkistopainotteinen pro gradu-tutkielma 40 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Taina Saarenpää ja pääaineiden professorit

Osaamistavoitteet

Pro gradu-tutkielma on 60-90 sivua laaja kirjallinen opinnäyte, jonka tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija selkeään ja rationaaliseen kysymyksenasetteluun sekä lähdeaineiston hankintaan ja käyttöön, keskeisten tutkimusmetodien hallintaan, johtopäätelmien tekoon ja tutkimustulosten esittämiseen hyvässä kirjallisessa muodossa.

Sisältö

Tutkielmaa tehdessään opiskelija perehtyy sekä arkistoalan että oman pääaineensa tieteenalan teoreettisiin keskusteluihin, käyttää tieteellisiä menetelmiä sekä liittää yhteen teoriaa ja empiiristä aineistoa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suorituskieli suomi. Itsenäisesti laadittu kirjallinen opinnäytetyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kahdeksanportainen sanallinen arvostelu. Tutkielman arvosana vaikuttaa syventävien opintojen loppuarvosanaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opinnot lukuvuonna 2015-2016 (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma