Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0015 Pääaineen opinnot 15 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy pääaineensa ajankohtaiseen
tutkimukseen ja tutkimustraditioihin. Opinnot antavat teoreettisia ja metodisia valmiuksia tietelliseen työhön ja tukevat suomalaisen yhteiskunnan sekä sen historiallisten ja kulttuuristen taustojen tuntemusta ja ymmärrystä.

Sisältö

Opinnot koostuvat opiskelijan pääaineen syventävien opintojen
opintojaksoista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Folkloristiikka
S2. Folkloristiikan tutkimushistoria, 5 op
S3. Ajankohtaiseen tutkimukseen perehtyminen, 10 op. Tästä opiskelija suorittaa valintansa mukaan kaksi 5 op laajuista kokonaisuutta, eli yhteensä 10 op.

Kansatiede
S1 Lukuseminaari 5 op. Järjestetään syksyllä 2015.
S2 Ajankohtaiseen etnologian ja lähitieteiden tutkimukseen tutustuminen: Kirjallisuus 10 op

Nordisk historia
Historiografi 5 sp ges period ett tisdag och torsdag 13-15.
Nordisk förvaltningshistoria 10 sp, läskurs.

Suomen historia
S2. Näkökulmia Suomen historian uusimpaan tutkimukseen 5op.
Kirjallinen tentti tai essee kahden valitun teoksen pohjalta.
S3. Tutkielmaa tukevat opinnot, 10 op.
Osiosta vastaavan opettajan kanssa sovittava pro gradu -tutkielman tekoa tukeva kirjallinen tentti, essee tai kurssi. Arkistoalan opinnoissa tähän ei voi sijoittaa työharjoittelua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opinnot lukuvuonna 2015-2016 (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma