Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7018 A.3.2 LAPSI JA VANHEMMUUS (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Tiina Lamminen
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ1000 Essee, pääaineopiskelijat (3op)
STYÖ7018 Kirjat, sivuaineopiskelijat (3op)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija saa perustiedot lapsen ja nuoren kehityksestä, varhaisen vuorovaikutuksen teorioista sekä perheestä lapsen kasvuympäristönä.

Sisältö

Lapsen ja nuoren kehitystä tarkastellaan suhteessa vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutukseen. Aiheeseen perehdytään erityisesti pikkulapsiperheiden ja varhaisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Pääaineopiskelijat: luennot 10 h, vierailut 10 h ja essee lähdekirjallisuuden pohjalta.
Sivuaineopiskelijat: opintokokonaisuus (3 op) suoritetaan kirjatenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Essee tai kirjallisuuskuulustelu arvostellaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pääaineopiskelijat:

Kalland & Sinkkonen: Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pylkkinen, Ruoppila: Ihmisen psykologinen kehitys

Hoghughi and Long: Handbook of  Parenting luvut 3, 5, 15, 17 ja 21

Sivuaineopiskelijat:

Kalland & Sinkkonen: Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Pulkkinen, Ruoppila: Ihmisen psykologinen kehitys

Hoghughi and Long: The Handbook of Parentig, luvut 3,5,15,17 ja 21

HUOM! Mikäli teokset on tentitty muussa yhteydessä, tulee opiskelijan sopia korvaava kirjallisuus vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet