Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XHKT VAAO2: Metodiopinnot 5–15 op
Vastuuhenkilö
Kirsi Salonen (HKT-laitos) ja eri oppiaineiden vastuuhenkilöt

Yleiskuvaus

Oppiaine: HKT- laitos ja KK-laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään eri tieteenaloilla harjoitettavasta vanhojen aikojen tutkimuksesta tutustumalla yksityiskohtaisemmin kahteen tai useampaan eri tieteenalaan.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijat tarkemmin eri tieteenalojen piirissä harjoitettavaan vanhempien aikojen tutkimukseen sekä niissä käytettyihin metodeihin, teorioihin ja käytännön valmiuksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luennot ja harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Ei suositeltua ajankohtaa.

Lisätietoja

Kohtaan sopivaa opetusta järjestetään lukuvuosittain HKT- ja KK- laitosten eri oppiaineiden toimesta. Oppiaineet ja vastuuhenkilöt sekä oppiaineiden säännöllisesti tarjoamat kurssit ovat alla. Näiden kurssien sisällöistä ja suoritusvaihtoehdoista löytyy tietoja nettiopsusta sekä eri oppiaineiden opetusohjelmista. Lisäksi eri vuosina tarjotaan ylimääräisiä kursseja, joiden korvaavuuksista, sisällöistä ja aikatauluista tiedotetaan lukukausittain erikseen. Vastuuhenkilöltä voi kysellä vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Vanhojen aikojen aineopinnot (Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma