Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VAAO3: Tieteenalaopinnot 10–20 op
Vastuuhenkilö
Kirsi Salonen ja eri oppiaineiden vastuuhenkilöt

Yleiskuvaus

Oppiaine: HKT- laitos ja KK-laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään eri tieteenaloilla harjoitettavasta vanhojen aikojen tutkimuksesta tutustumalla yksityiskohtaisemmin kahteen tai useampaan eri tieteenalaan.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijat tarkemmin eri tieteenalojen piirissä harjoitettavaan vanhempien aikojen tutkimukseen sekä niissä käytettyihin metodeihin, teorioihin ja käytännön valmiuksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja harjoitukset tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Ei suositeltua ajankohtaa.

Lisätietoja

Kohtaan sopivaa opetusta järjestetään lukuvuosittain HKT- ja KK- laitosten eri oppiaineiden toimesta. Oppiaineet ja vastuuhenkilöt sekä oppiaineiden säännöllisesti tarjoamat kurssit ovat alla. Näiden kurssien sisällöistä ja suoritusvaihtoehdoista löytyy tietoja nettiopsusta sekä eri oppiaineiden opetusohjelmista. Lisäksi eri vuosina tarjotaan ylimääräisiä kursseja, joiden korvaavuuksista, sisällöistä ja aikatauluista tiedotetaan lukukausittain erikseen. Vastuuhenkilöltä voi kysellä vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista.

Arkeologia
Vastuuhenkilö: Janne Harjula
Opintosuoritukset: Arkeologian teoria- ja metodiopinnot 5 op (ARKE1507, A1) ja Arkeologian tutkimusteemat 5 op (ARKE 1301, A2).

Englantilainen filologia
Vastuuhenkilö: Matti Peikola
Opintosuoritukset: The Story of English 5 op (ENGL2004).

Filosofia
Vastuuhenkilö: Olli Koistinen
Opintosuoritukset: Varhaismoderni filosofia 5 op (FILY####). Kohdan voi myös suorittaa tenttimällä Olli Koistiselle seuraavan teoksen: Steven Nadler (ed.), A Companion to Early Modern Philosophy. Wiley-Blackwell 2007.

Saksan kieli
Vastuuhenkilö: Kari Keinästö
Opintosuoritukset: Kohdan suoritustavasta voi sopia vastuuhenkilön kanssa.

Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö: Jyri Vaahtera
Opintosuoritukset: Esimerkiksi: Rooman kirjallisuuden historia 3 op (LATI0978), Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op (LATI 1980), Antiikin kielitieteen historia (LATI0839).

Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö: Marjo Kaartinen
Opintosuoritukset: Yhden aikakauden kulttuurihistoria 5 op (KUHI0285-0286, A4:13, antiikki, keskiaika tai uusi aika).

Suomen historia
Vastuuhenkilö: Kirsi Vainio-Korhonen
Opintosuoritukset: Huoneentaulun maailma – ihmisiä Suomessa keskiajalta varhaismoderniin 5 op (SUHI0492).

Suomen kieli
Vastuuhenkilö: Kaisa Häkkinen
Opintosuoritukset: Projektikurssi Tutki, toimita ja julkaise 5 op (SUOM####).

Taidehistoria
Vastuuhenkilö: Altti Kuusamo
Opintosuoritukset: Esimerkiksi: Erikoiskurssit: Antiikki 5 op (TAHI2171, A4a), Erikoiskurssit: Keskiaika 5 op (TAHI1272, A4b) tai Erikoiskurssit: Renessanssista 1700-luvulle (TAHI2173, A4c).

Uskontotiede
Vastuuhenkilö: Pekka Tolonen
Opintosuoritukset: Esimerkiksi: Uskonto antiikissa ja keskiajan Euroopassa 5 op (USKO1148) tai Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op (USKO1236).

Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö: Aino Mäkikalli
Opintosuoritukset: Kirjallisuudentutkimus 5 op (XHKT0025). Kohta suoritetaan tenttimällä tai laatimalla essee seuraavista teoksista:
Yksi näistä:
Erich Auerbach: Mimesis (jaksot IV-XVII)
Michail Bahtin: François Rabelais: keskiajan ja renessanssin nauru
Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (myös engl. European Literature and the Latin Middle Ages)
Catherine Gallagher: Nobody's Story: The Vanishing Acts of Women Writers in the Marketplace, 1670-1820
Steven Greenblatt: Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare

Sekä kaunokirjallisuus:
Boccaccio, Decamerone (I-V päivän kertomukset)
Dante, Jumalainen näytelmä (Helvetti-jaksosta 10 ensimmäistä laulua)
Villon, Le Testament (Testamentti)
Shakespeare, Hamlet ja A Midsummer Night's Dream (Kesäyön unelma)
Marlowe, Edward II (Edvard II)
Cervantes, Don Quijote I
Rabelais, Pantagruel
La Fayette, La princesse de Clèves (Clèvesin ruhtinatar)
Molière, L'Avare (Saituri) TAI Le Misanthrope (Luulosairas)
Defoe, Robinson Crusoe
Rousseau, Les confessions (Tunnustuksia)
Lessing, Nathan der Weise (Viisas Natan)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Vanhojen aikojen aineopinnot (Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma