Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2033 Kieli- ja käännösteknologia 5 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
David Bergen (englanti), Timo Toijala (espanja), Kalle Konttinen (saksa) ja Johanna Isosävi (ranska)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Yleiskuvaus

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteiskurssi.

Osaamistavoitteet

Saada yleiskuva kieli- ja käännösteknologian suuntauksista ja tutustua joihinkin käännösteknologian muotoihin.

Sisältö

Kieli- ja käännösteknologian yleisesittely, kontrolloidun kielen käsite, kääntäjän tietotekniset apuvälineet kuten konekääntäminen, käännösmuisti, konkordanssiohjelmat, korpukset, puheentunnistus, oikolukuohjelmat, kieliopintarkistusohjelmat.

Toteutustavat

Luento-opetus, harjoitukset (28 t) ja itsenäinen työskentely (102 t). Opetusta 4 h/vko, harjoitukset ATK-luokassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Oppimispäiväkirjan laatimiskieli sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustyöt ja oppimispäiväkirja.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos