Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKI0014 Erikoisalojen käännösviestintä I 5 op
Vastuutaho
Italia, Italian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Paula Viljanen-Belkasseh
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kyky tunnistaa ja analysoida erikoiskielten morfologisia, syntaktisia, leksikaalisia, tekstuaalisia, sosiolingvistisiä ja viestinnällisiä ominaispiirteitä sekä soveltaa taitoja erikoiskielisten tekstien kääntämiseen. Tiedonhaun hallinta. Kyky antaa palautetta ja hyödyntää saatua palautetta.

Sisältö

Perehtyminen erikoiskielisen käännösviestinnän erityispiirteisiin sekä yhteen erikoiskieleen taustatietouden ja käännösharjoitusten avulla. Ryhmäpalautekeskustelut, joissa opiskelija oppii perustelemaan omia ja arvioimaan muiden käännösratkaisuja ja hyödyntämään saamaansa palautetta kohdetekstin muokkaamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 102 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla jatkuva arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos