Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0027 Erikoisalojen käännösviestintä III 5 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Paula Viljanen-Belkasseh
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Yhden erikoisalan käännösviestinnällisten erityispiirteiden syvällinen tuntemus. Kyky analysoida erikoiskielisen lähtötekstin morfologisia, syntaktisia, leksikaalisia, tekstuaalisia, sosiolingvistisiä ja viestinnällisiä ominaispiirteitä sekä soveltaa taitoja erikoiskielisen tekstin kääntämiseen.

Sisältö

Laajahkon (n. 10-15 s.) erikoiskielisen tekstin kääntäminen, tekstianalyysi ja käännöstyön kommentointi. Käännösmateriaalista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 130 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos