Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKI0753 Pro gradu -tutkielma, Pp 40 op
Vastuutaho
Italia, Italian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Emeritusprof. Luigi G. de Anna ja yliopisto-opettaja Paula Viljanen-Belkasseh
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tutkielmaseminaarin voi suorittaa myös samaan aikaan pro gradu -tutkielman laatimisen kanssa.

Osaamistavoitteet

Alan tieteellisen tutkimuksen perusvalmiuksien hallinta: olemassa olevan tiedon haku itsenäisesti ja sen kriittinen hyödyntäminen, mielekkään tutkimuskysymyksen rajaaminen, sopivan aineiston ja menetelmien valinta, uuden tiedon tuottaminen sekä tieteellisen esitystavan hallinta oppiaineen työkielellä.

Sisältö

Opinnäytetyön (60-90 s.) kirjoittaminen itsenäisesti.

Toteutustavat

Yksilöopetus, itsenäinen työskentely yht. 1000 t.

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • italiaksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos