Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1409 Harjoittelu, P 5–10 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Käytännöllinen perehtyminen valinnan mukaan joko ohjatusti tai itsenäisesti johonkin fennistiikan alaan kuuluvaan tutkimus- tai opetustehtävään tai kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Opetus-, tutkimus- tai toimitustyö, kielentarkastus tms. tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan; tietoa harjoittelusta löytyy oppiaineen tehtäväpankista, suomen kielen ilmoitustauluilta ja www-sivuilta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Itsenäistä työskentelyä 100-180 t; pohtiva, esseetyyppinen työselostus sekä tiivis raportti tuloksista, 9 + 1 s. tehtäväpankin ohjeistuksen mukaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Harjoittelun soveltuvuudesta tai sen korvaamisesta on sovittava ennen harjoittelun alkua syventävistä opinnoista vastaavan professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SUOM1409 Harjoittelu
Kieli- ja käännöstieteiden laitos