Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1325 Sivuaineen tutkielma, P 20 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professorit
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Harjaantuminen kielitieteellisen tutkimuksen laatimisen konventioihin ja kyky itsenäiseen tiedonhakuun, aiemman tiedon erittelyyn ja kriittiseen arvioimiseen sekä itsenäiseen uuden tiedon tuottamiseen. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kyky nostaa esiin ja rajata tieteellisesti merkitseviä tutkimusongelmia ja laatia näistä julkaisukriteerit täyttäviä artikkeleja tai arvosteluja.

Sisältö

Jakso koostuu yhden laajan tai useamman suppeamman tieteellisen artikkelin laadinnasta. Suppeammista artikkeleista ainakin osa voi olla luonteeltaan tieteellisiä, pohtivia kirja-arvosteluja. Artikkelien laajuus on yhteensä noin 40-50 sivua. Tutkielman kirjoittamiseen tai tutkielmatyyppisiin opintoihin kuuluu tiedonhakua, silmäilytyyppistä kirjastotyöskentelyä ja kirjallisuuden perehtyvää lukemista, tutkielman suunnittelua ja arviointia, ajattelua ja asiakokonaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden hahmottamista, aineiston hankintaa ja käsittelyä, aineiston ja tulosten järjestelyä, päätelmien tekemistä, tieteellistä kirjoittamista, työn teknistä hiomista sekä ohjaus- ja palautekeskusteluja.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Opinnäytetyö n. 40-50 s.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kohta S3 voidaan suorittaa samaan aikaan tutkielman kirjoittamisen tai tutkielmatyyppisten opintojen kanssa; kirjallinen lausunto annetaan pyydettäessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos