Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1521 Metodiopinnot, P 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot, mahdollisesti myös tutkimuksen historia.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen tieteelliseen ajatteluun, tieteenteon yleisiin periaatteisiin sekä keskeisimpiin ajankohtaisiin teorioihin ja tutkimusmenetelmiin, joien avulla oiskelija osa itsenäisesti tehdä tieteellistä tutkimusta.

Sisältö

Johdantoluennot, metodiluennot, oman tutkimussuunnitelman teko ja ohjauskeskustelu, johon sisältyy HOPS:n päivitys, ohjattujen harjoitustöiden tekeminen, esittäminen ja arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luennot, harjoitukset, suullinen esitys.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssinpitäjien ja gradun ohjaajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Sopii suomen kielen syventävien opintojen kaikille poluille. Myös SUMA-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos