Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1417 Suomen kirjakielen historia, kirjatentti, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy suomen kirjakielen kehitystä koskevaan tutkimukseen ja sen keskeisiin aihepiireihin ja tuloksiin tutkimusesimerkkien valossa.

Sisältö

Yksityiskohtainen perehtyminen Agricolan kielen rakenteeseen ja sen muotoutumisessa vaikuttaneisiin taustatekijöihin. Kirjakielen muutoksen seuraaminen vanhan suomen kaudelta 1800-luvun lopulle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentti opetustiedoissa mainittuina tiedekuntatenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Matti Punttila ym.: Pipliakielestä kirjakieleksi. (351 s.)
Marja Itkonen-Kaila: Mikael Agricolan Uusi testamentti ja sen erikieliset lähtötekstit. (110 s.)
Kaisa Häkkinen: Suomen kieli Mikael Agricolan Abckiriassa (32 s.) teoksessa Mikael Agricola Abckiria, Kriittinen editio

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos