Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1510 Vuorovaikutuslingvistiikka, kirjatentti, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Marja-Liisa Helasvuo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vuorovaikutuslingvistiikan keskeiset käsitteet. Hän tuntee suuntauksen eri tutkimussuunnat ja niiden menetelmät.

Sisältö

Vuorovaikutuslingvistiikan keskeiset käsitteet ja suuntaukset, metodit ja niiden soveltaminen aineiston analyysiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentti opetustiedoissa mainittuina tiedekuntatenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Helasvuo, Marja-Liisa 2001: Syntax in the making. (175 s.) (Saatavissa Nellistä Ebraryn kautta.)
Etelämäki, Marja 2007: Toiminta ja tarkoite. (211 s.)
Sidnell, Jack & Tanya Stivers (toim.) 2013: The handbook of conversation analysis. S. 726 - 740 (Ford ym. artikkeli). (Saatavissa Volterista e-kirjana.)
Selting, Margret & Elizabeth Couper-Kuhlen (toim.) 2001: Studies in interactional linguistics. S. 1 - 22, 25 - 50, 171 - 198, 405 - 431 (Couper-Kuhlenin ja Seltingin, Helasvuon, Hakulisen ja Sorjosen artikkelit). (Saatavissa Nellistä Ebraryn kautta.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos