Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologia, V 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
Pekka Lintunen, Sanna Pelttari, Lotta Lehti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimpiä kielenoppimisen ja -opettamisen teknologiaan liittyviä suuntauksia ja peruskäsitteitä. Hän osaa arvioida niitä kriittisesti sekä soveltaa niitä oppimiseen ja opetukseen.

Sisältö

Tutustuminen kielenoppimisen ja -opettamisen ohjelmiin verkossa ja tabletilla. Opiskelijoiden tehtävänä on ryhmissä työstää esitys viimeisille kerroille jonkin teknologian avulla. Teknologian käyttäminen opetuksessa ja/tai oppimisessa voidaan nähdä tutkimuskohteena tai toteuttamisen välineenä. Ryhmätöistä laaditaan myös lyhyt 2-3 sivun raportti. Kurssilla luetaan myös teoreettista kirjallisuutta aiheesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Verkko-, tabletti- tai mobiilityöskentely (ATK-luokassa).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Suorituskieli: suomi ja/tai vieraat kielet; osallistuminen opetukseen + lukemista + raportti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomonisteet ja muu tunnilla sovittava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi on avoin englannin, ranskan ja espanjan kielen linjan aineopintojen ja syventävien opintojen opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A12. Optiot (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Laitoksen yhteiset jaksot (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos