Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0581 Språkpolicy och språkideologier / Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Therese Leinonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Sekä suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen ja Ruotsin enemmistöjen ja vähemmistöjen kielelliset oikeudet, kielisuunnittelun perusteet ja käytännöt ja osaa vertailla niitä. Hän on tutustunut Suomen ja Ruotsin kielipolitiikkaan, kieliä koskeviin lainsäädäntöön, kielikoulutuspolitiikkaan ja eri kielten asemaan ja arvostukseen. Opiskelija osaa problematisoida kielipolitiikkaan liittyviä ilmiöitä ja tuoda esille oman kantansa aihetta koskevissa keskusteluissa.

Sisältö

Kielipolitiikkaan ja kielisuunnitteluun liittyvät keskeiset käsitteet ja käytännöt, Suomen ja Ruotsin kielilainsäädäntö, kielikoulutuspolitiikka Suomessa ja Ruotsissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi

Syksyllä kirjatentti kurssi suoritetaan kirjatenttinä, keväällä kontaktiopetuksena.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4.vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lista kurssilla käytettävästä kirjallisuudesta löytyy Pohjoismaisten kielten intranet-sivuilta:

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/pohjoismaisetkielet/ohjeetjalomakkeet/Kirjatentit/Sivut/POHF0581-Spr%C3%A5kpolicy-och-spr%C3%A5kideologier.aspx

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
Kevät 2015

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Erikoistumisopinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos