Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1440 Syventävä suomi toisena kielenä -kurssi, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Ei vaasita edeltäviä suomi toisena kielenä -kursseja tai -kirjatenttejä.

Osaamistavoitteet

Syventää tietoja suomen kielestä toisena kielenä niin, että opiskelija ymmärtää aihepiiriä laajemmin ja syvällisemmin sekä pystyy opettajan tai keskustelukumppanina asettautumaan ei-ensikielisen suomenpuhjan tilanteeseen. Opiskelija tuntee kurssin käytyään jonkin vereran toisen kielen tutkimusta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään toisen kielen tutkimukseen sekä sen terminologiaan ja metodologiaan. Suomen kielen rakenteeseen ja käyttöön tutustutaan useista eri näkökulmista. Myös toisen kielen opettamisen yhteiskunnallista ulottuvuutta sivutaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luentokurssi ja luettavaa kirjallisuutta kurssinpitäjän ohjeiden mukaan sekä käytännön harjoituksia: tutustutaan Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden ja kielikeskuksen opetukseen, korjataan suomanoppijan suomenkielistä tekstiä ja analysoidaan sitä sekä tutustutaan oppijankielen korpukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos