Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1506 Suomen sanaston historia ja sanastontutkimus, kirjatentti, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy suomen kielen sanaston eri osa-alueisiin, sanastontutkimuksen menetelmiin ja erilaisten sanakirjojen laatimiseen.

Sisältö

Perehtyminen nykysuomen sanaston rakenteeseen ja kehitykseen, leksikologisen tutkimuksen eri osa-alueisiin ja tuloksiin sekä leksikografian periaatteisiin ja käytännön ongelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentti opetustiedoissa ilmoitettavina tiedekuntatenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ulla-Maija Kulonen: Sanojen alkuperä ja sen selittäminen. Etymologista leksikografiaa. (132 s.)
Nykysuomen sanavarat. Toim. Jouko Vesikansa. (382 s.)
N. 100 sivua artikkeleja sopimuksen mukaan teoksesta Hyvä sanakirja: tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan. Toim. Laura Tyysteri ja Kaisa Lehtosalo.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos