Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0032 Työelämäharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
Angela Bartens

Osaamistavoitteet

Työkokemusta ja verkostoitumista tarvitsevat erityisesti erilaisiin kieliasiantuntijatehtäviin hakeutuvat. Työharjoittelumahdollisuuksia on yliopiston ulkopuolella yrityksissä, julkisella sektorilla ja järjestöissä, mutta niitä tarjoavat myös oppiaineet ja laitos. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää oman alansa jonkin osa-alueen ammatillista erityispiirrettä. Hän osaa soveltaa oppimaansa muuhun opiskeluun ja pohtii oppimaansa osana omaa ammatillista kehitystään.

Sisältö

Opetus-, tutkimus- tai toimitustyö, kielentarkastus tms. tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan. Harjoittelun voi suorittaa työelämässä (esimerkiksi opettajan sijaisuutena), oppiaineiden tarjoamana harjoitteluna (esimerkiksi tutkimusprojektien tehtävissä tai täydennyskurssin opettajana) tai oppiaineen mahdollisesti järjestämänä harjoituskurssina. Harjoitteluun kuuluu aina harjoitteluraportin kirjoittaminen. Erityistapauksissa harjoittelun voi korvata oman erikoistumisalan kirjatentillä.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja kirjallinen harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Työharjoitteluraportti espanjaksi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Jakson voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa (esim. Erasmus-harjoittelu).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos