Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0024 Kaksikielisyys ja psykolingvistiikka 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
Angela Bartens (kaksikielisyys), Diana Berber (psykolingvistiikka)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Tutustua kaksikielisyyden ja psykolingvistiikan peruskäsitteisiin ja espanjankielisen maailman kannalta relevantteihin osa-alueisiin.

Sisältö

Kaksikielisyys ja kaksikielisyyden määritelmät; Kaksikielisyyden sosiaaliset ulottuvuudet, esim. diglossia; Kaksikielisyys Espanjassa; Kaksikielisyys Latinalaisessa Amerikassa; Kaksikielisyys Yhdysvalloissa; Kaksikielisyyden psykolingvistinen ulottuvuus; L1- ja L2-omaksuminen; Äidinkielen epätäydellinen oppiminen; Kaksikielinen opetus Espanjassa; Kaksikielinen opetus Latinalaisessa Amerikassa; Kaksikielinen opetus Yhdysvalloissa.
Syvällisempi perehtyminen (äidin)kielen omaksumiseen; kielen ymmärtäminen ja tuottaminen; vieraan kielen oppiminen ja omaksuminen; puheen- ja kielenkehityksen häiriöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
 • espanjaksi
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi

Luentokurssi, harjoitustyöt ja kirjatentti TAI kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Lukuvuoden 2015-2016 mahdollisesta opetuksesta ilmoitetaan sl 2015 opetusohjelmassa.
Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä kaksikielisyydestä teos Montrul, Silvana (2013): El bilingüismo en el mundo hispanohablante. Malden, MA; ja psykolingvistiikasta kirjallisuutta vastuuhenkilön ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos