Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0034 Erikoisala: Lakikieli suomi - espanja 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
Diana Berber
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää lakikielen erityispiirteitä kieliparissa suomi-espanja. Hän osaa etsiä tarvittavaa taustatietoa, selvittää terminologiaa ja soveltaa oppimaansa erikoisalan tekstien kääntämiseen käännösfunktion mukaisesti. Opiskelija osaa perustella ratkaisujaan, ottaa vastaan palautetta sekä hyödyntää sitä.

Sisältö

Perehtyminen lakikielen erityispiirteisiin ja käännösongelmiin espanjan kääntäjän kannalta keskeisten aihepiirien ja asiakirjojen kautta: Yleinen oikeusjärjestelmä, lainsäädäntö, tuomioistuinjärjestelmä, tuomiot ja päätökset, avioliitto ja avioero sekä omaisuus-, testamentti- ja perintöasiat. Kurssilla tehdään myös aiheisiin liittyvää terminologista työtä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 102 t 0 t

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Portfolio
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Lisätietoja

Lukuvuonna 2014-2015 opetus järjestetään tarvittaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos