Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0624 S5.2. Maisteriseminaari 10 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professorit ja lehtori
Edeltävät opinnot
Jonkin historia-aineen kandidaatintutkielma

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy rajaamaan tutkimusteemansa, laatimaan kysymyksenasettelun ja jäsennyksen. Hän osaa laatia tutkimussuunnitelman, johdannon ja hän pystyy kirjoittamaan kokonaisia käsittelylukuja. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja pystyy osallistumaan aktiivisesti ja rakentavasti tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Maisteriseminaarissa ohjataan opiskelijoita pro gradu -tutkielman tekemisessä sekä keskustellaan harjoitustöiden pohjalta tutkielman tematiikkaan, rajaukseen, dispositioon, kysymyksenasetteluun, lähteisiin, metodeihin sekä tieteelliseen päättelyyn ja tutkimustulosten esittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Seminaarissa esitetään kolme pro gradu -tutkielmaan liittyvää harjoitustyötä: 1) tutkimussuunnitelma, 2) johdantoluonnos ja dispositio sekä 3) käsittelyluku. Maisteriseminaari kestää vähintään neljä periodia ja siihen osallistumista suositellaan koko pro gradu -työskentelyn ajan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Samanaikaisesti maisteritutoriaalin kanssa, maisteriopintojen 1.–2. vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma