Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI9998 J5 Lisensiaatintutkimus 90 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimusalaansa hyvin sekä pystyy itsenäisesti ja kriittisesti soveltamaan historiantutkimuksen menetelmiä. Hän osaa rajata ja perustella tutkimusteemansa suhteessa aikaisempaan tutkimukseen sekä etsiä ja soveltaa uusinta kansainvälistä tutkimustietoa. Hän pystyy etsimään aineistoa kattavasti ja analysoimaan sitä metodisesti haastavalla tavalla. Hän osaa laatia selkeän ja johdonmukaisen kirjallisen tutkielman, jota hän pystyy asiallisesti puolustamaan tarkastustilaisuudessa.

Sisältö

Lisensiaatintutkimus on joko monografia- tai artikkelimuotoinen tieteellinen tutkimus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma