Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI9999 J6 Väitöskirja 180 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy haastavaan, itsenäiseen, uutta ja kansainvälisesti merkittävää tieteellistä tietoa tuottavaan tutkimustyöhön. Hän tuntee syvällisesti tutkimusalaansa ja osaa arvioida omaa tutkimustaan kriittisesti suhteessa kansainväliseen tutkimuskenttään sekä aiempiin tutkimustraditioihin, menetelmiin ja teorioihin. Hän pystyy rajaamaan ja perustelemaan tutkimuskohteensa, etsimään ja analysoimaan laajoja lähdeaineistoja sekä uusinta kansainvälistä tutkimusta. Hän pystyy kehittelemään uusia ja omaperäisiä lähestymistapoja sekä soveltamaan tutkimusmenetelmiä omaan aineistoonsa. Hän kykenee johdonmukaiseen, aiemman tutkimuksen huomioonottavaan analyysiin ja pystyy siten osallistumaan kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun. Hän osaa esittää tutkimustuloksensa selkeästi laajassa kirjallisessa tutkimuksessa ja osaa puolustaa ja perustella asiallisesti näkemyksiään julkisessa väitöstilaisuudessa.

Sisältö

Väitöskirja on joko monografia- tai artikkelimuotoinen tieteellinen tutkimus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma