Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0318 Johdatus kreolikieliin 5 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kreolintutkimuksen tärkeimmät kysymyksenasettelut ja suuntaukset. Hän on perehtynyt kreolistiikan historiaan ja peruskäsitteistöön, kreolikielten synnyn kielenulkoiseen historiaan ja niiden sosiolingvistiseen nykytilanteeseen sekä kreolikielissä prototyypillisesti esiintyviin kielellisiin piirteisiin.

Sisältö

Kreolintutkimuksen eli kreolistiikan peruskäsitteet; kreolikielten kielenulkoinen historia; kreolistiikan historia ja nykyteoriat; kreolikielissä prototyypillisesti esiintyvät kielelliset rakenteet; kreolikielten sosiolingvistinen tilanne; kielipolitiikka ja kielisuunnittelu; estudios de caso - estudos de caso - études de cas.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi (4h/vko).

Opetuskieli

espanja, englanti, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi

Kirjalliset harjoitukset JA essee TAI kotitentti vastuuhenkilön kanssa sovitusta aiheesta. Suorituskieli sovitaan vastuuopettajan kanssa (espanja, englanti, ranska tai portugali).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi on avoin kaikkien kieliaineiden opiskelijoille, tutkijan tai kieliasiantuntijan opintopolulla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos