Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0008 Turku Modern Languages 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
eri opettajia
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
45 op.
Edeltävät opinnot
Aineopinnot suoritettuna omassa pääaineessa.

Osaamistavoitteet

Luentosarjan tavoitteena on esitellä Kieli- ja käännöstieteen laitoksella tehtävää ajankohtaista tutkimusta ja sen tuloksia. Luennon jälkeen opiskelija tuntee laitoksen tutkimuksen vahvuusalueet. Tavoitteena on saada kattava kuva tieteellisen tutkimuksen tavoitteista, tutkimusproblematiikasta, aineistosta ja menetelmistä. Lisäksi kurssilla kerrotaan, millaisissa tutkimusryhmissä tutkimusta tehdään.

Sisältö

Kurssi koostuu luennosta, Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella järjestettävistä vierailuluennoista ja/tai tiedepäivästä. Lisäksi luetaan tieteellisiä artikkeleita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi

1. Osallistuminen 4-7 kurssin luennolle sekä 1-3 vierailuluennolle ja/tai Tiedepäivään, yhteensä vähintään 9 luennolle.
2. Luennoista/sektioista ja niihin liittyvistä artikkeleista ja/tai muusta aineistosta kirjoitetaan tiivistelmät omaan wikiin.
3. Luentopäiväkirja 8-10 sivua erikseen annettavien ohjeiden perusteella TAI tiedetoimittaminen (mahdollista tehdä parityönä): kohtien 1 ja 2 perusteella sekä tutkijan haastattelun pohjalta kirjoitetaan ao. tutkimusta yleistajuistava verkkoteksti, joka julkaistaan laitoksen verkkosivuilla.TAI
4. Tiedetoimittaminen. Luentojen ja artikkelien sekä tutkijoiden haastattelujen pohjalta laaditaan ryhmätyönä ao. tutkimuksia yleistajuistavia verkkotekstejä (esim. populaari artikkeli, videohaastattelu) laitoksen verkkosivuilla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi käy kaikkien kieliaineiden kaikkien opintopolkujen opiskelijoille.
Lukuvuonna 2015-2016 kurssin järjestämisestä ilmoitetaan eriksen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos