Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI6000 J1 Tutkijaseminaari 8 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy rajaamaan ja perustelemaan jatko-tutkimusteemansa ja hallitsee tutkimustyössään tarvitsemansa metodit. Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti ja rakentavasti tieteelliseen keskusteluun sekä arvioimaan ja kehittämään työtään sen pohjalta.

Sisältö

Tutkijaseminaarissa jatko-opiskelijoita ohjataan tutkimustyön tekemisessä ja keskustellaan tutkimusteemaan, rajaukseen, lähteisiin, tieteelliseen päättelyyn ja kirjoittamiseen sekä metodisiin ja teoreettisiin valintoihin liittyvistä kysymyksistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Seminaarin suorittaminen vaatii vähintään kolmen oman työpaperin esittämistä sekä kolmen muun seminaarilaisen työpaperin kommentoimista. Esitettävät työpaperit voivat koostua tutkimussuunnitelmasta, johdannosta ja dispositiosuunnitelmasta, käsittelyluvuista tai lähdeaineistoa, tutkimusmenetelmää, tutkimustraditiota tai teoreettista keskustelua esittelevistä työpapereista. Kaikilta jatko-opiskelijoilta edellytetään aktiivista seminaariosallistumista opintojen ajan (vähintään 20 läsnäolokertaa).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Koko jatko-opintojen keston ajan 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Pääaineen jatko-opinnot (Yleinen historia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma