Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI6004 J3 Muut opinnot 6 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää historia-alan asiantuntijuuttaan. Hän osaa esittää tutkimustuloksiaan ja keskustella niistä erilaisilla foorumeilla kuten tieteelli-sissä julkaisuissa, konferensseissa ja opetuksessa.

Sisältö

Opintokohta koostuu omaan tutkimusalaan liittyvien tieteellisten julkaisujen kirjoittamisesta, seminaari- ja konferenssiesitelmistä, opetuksesta tai muusta jatkotutkimustyötä tukevasta tieteellisestä toiminnasta.

Toteutustavat

Suoritukset voivat koostua alla mainituista tai erikseen sovittavista suoritusmuodoista. Suorituksista ja niiden laajuuksista sovitaan aina etukäteen vastuuopettajan kanssa ja kaikista suorituksista tehdään kirjallinen raportti.

Tieteelliset julkaisut
- kotimainen tai kansainvälinen referee-artikkeli
- muut tieteelliset artikkelit tai oppikirja-artikkelit
- tieteelliset katsaukset ja raportit
- kirja-arviot tieteellisissä julkaisuissa
- tieteellisen teoksen toimittaminen

Osallistuminen tieteellisiin konferensseihin ja seminaareihin kotimaassa tai ulkomailla
- esitelmät
- muu osallistuminen sopimuksen mukaan

Omaan tutkimusalaan liittyvä opetus
- luennointi
- harjoituskurssi, teemaseminaari tms.
- jatkokoulutusseminaarin järjestäminen
- tutkimusryhmän johtaminen
- opinnäytteen ohjaus

Muut tutkintoa tukevat opinnot kotimaassa tai ulkomailla
- tutkijakouluopinnot
- humanistisen tiedekunnan järjestämät metodiset tai teoreettiset jatko-opintokurssit
- Academic Writing Skills -kurssi tai muu tieteellisen kirjoittamisen harjoittelu
- aktiivinen toiminta tieteellisen lehden toimituskunnassa
- aktiivinen toiminta yliopiston tutkimukseen tai jatkokoulutukseen liittyvässä työryhmässä
- asiantuntija-arviointien tai referee-lausuntojen antaminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Jatko-opintojen alkuvaihe

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Pääaineen jatko-opinnot (Yleinen historia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma