Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIGU0098 P4b Kirjoittaminen ja digitaalinen kulttuuri 3 op
Vastuutaho
Digitaalinen kulttuuri, Pori
Vastuuhenkilö
Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet suhteessa digitaalisen kulttuurin alaan. Hän osaa tuottaa erityyppisiä tekstejä (mm. arvostelu, referaatti, essee, katsaus, lehdistötiedote, abstrakti) sekä verkkoon että painettuihin julkaisuihin, hahmottaa tieteen yleistajuistamisen ja journalismin perusperiaatteet ja ymmärtää tieteellisen tekstin tuottamisen eri käytäntöjä. Lisäksi hän ymmärtää, miten digitaalinen kulttuuri vaikuttaa paitsi julkaisemisen teknisiin seikkoihin myös verkkojournalismin omiin työskentelytapoihin.

Sisältö

Seminaarityyppisellä opintojaksolla perehdytään tieteellisen kirjoittamiseen luentojen, asiantuntijavierailujen ja kirjoitustehtävien kautta. Kurssiin liittyy myös sidosryhmäyhteistyötä alan julkaisujen kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma