Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1036 A3a Kulttuurien välinen kommunikaatio 5 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy maahanmuuttopolitiikan historiaan ja oppii ymmärtämään niitä poliittisia ratkaisuja, joita on tehty eri maiden siirtolaisuuspolitiikassa. Hän oppii analysoimaan itseyden ja toiseuden, meidän ja muiden välistä vuoropuhelua, stereotyypittelyn mekaniikkaa ja kulttuurien välisen suoran kommunikaation periaatteita.

Sisältö

Luentokurssi etenee makrotason siirtolaisuustutkimuksen traditioista mikrotason suoran kulttuurien välisen kommunikaation periaatteisiin. Lukuvuosittain vaihtuvia sisällöllisiä painopistealueita ovat stereotyypittelyn mekanismit, monikulttuuriset perheet ja kulttuurien välinen suora kommunikaatio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Korvaava kirjallisuus tentitään yhtenä 5 op:n pakettina. Tentin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön professori.

-          Salo-Lee, Liisa et al: Me ja Muut. Kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki 1998. 160 s.

-          Motuzaite, Akvile: Ethnically Mixed Marriage: Stereotypes in Lithuanian Online Debates. – Ethnologia Fennica. Finnish Studies in Ethnology. 2011:38 (sivut 44–62).

 ja yksi seuraavista:

-          Martikainen, Tuomas (toim.): Ylirajainen kulttuuri: etnisyys Suomessa 2000-luvulla. SKS, Helsinki 2006. 308 s.

-          Tiilikainen, Marja: Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa. Vastapaino, Tampere 2003. 322 s.

-          Liebkind, Karmela et al.:Venäläinen, virolainen, suomalainen. Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. Gaudeamus, Helsinki 2004. 319 s.

-          Tuomi-Nikula, Outi: Saksansuomalaiset. SKS, Helsinki 1989, 199 s.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma