Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1045 A3b Ylirajaisuus ja toiseus 3 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Historian lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua vähemmistöä koskeviin kysymyksiin ja keskusteluun monikulttuurisesta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan etnisiä, kielellisiä, uskonnollisia tai sukupuolivähemmistöjä ja perehdytään niiden kautta etnisyyttä ja identiteettiä koskeviin keskusteluihin. Opiskelija syventää tietämystään vähemmistöjä koskevasta tiedosta valtiollisella, paikallisella ja yksilötasolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Korvaava suoritus voi olla essee, tentti tai muu alla lueteltuun korvaavaan kirjallisuuteen perustuva 3 op laajuinen suoritus. Suorituksesta sovitaan historian lehtorin kanssa.

Vaihtoehtoisena suorituksena voi olla ryhmätyönä toteutettava vähemmistöä käsittelevä näyttely tai dokumenttifilmi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Korvaava kirjallisuus:

-          Foucault, Michael: Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus, Helsinki 1998. (sivut 7–434) (3 op)

-          Foucault, Michael: Tarkkailla ja rangaista. Otava, Helsinki 2001. 475 s. (3 op)

-          Vertovec, Steven: Transnationalism. Routledge, London 2009. 205 s. ja

Martikainen, Tuomas & Gola, Lalita: Women from the Indian Subcontinent in Finland: Patterns of Integration, Family Life, Employment and Transnationalism among Marriage Migrants. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki 2007. 105 s. (3 op) [online] http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/d08fe155da1d290089cba47bbd7034c2/1395224734/application/pdf/386404/Women%20from%20indian%20subcontitnent_ebook.pdf

-          Bhabha, Homi K: Location of Culture. Routledge, London 2004. 408 s. (3 op)

-          Appadurai, Arjun: Fear of Small Numbers: An Essay on the Geography of Anger.DukeUniversity Press, Durham, NC 2006. 176 s. ja

Appadurai, Arjun: Modernity at large: cultural dimensions of globalization.

University of Minnesota Press, Minneapolis 1996. 201 s. (3 op)

-          Sörlin, Sverker (red.): Nationens röst: texter om nationalismens teori och praktik. SNS förlag, Stockholm 2001. 420 s. (3 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma