Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0001 PLRY1, 1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kirjanpidon peruskäsitteet. Hän osaa tehdä peruskirjaukset ja laatia yksinkertaisen tilinpäätöksen. Opiskelija ymmärtää tilikauden aikaisten kirjausten suhteen tilinpäätökseen sekä osaa tuloslaskelman ja taseen perusrakenteen.

Sisältö

Suomen ja englanninkieliset kirjanpidon käsitteet, liiketapahtumien kirjaaminen, tuloslaskelman ja taseen rakenne, tilinpäätös ja tilinpäätösasiakirjat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Harjoitusryhmiä 3 kpl.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Yrityksen kirjanpito: perusteet ja sovellusharjoitukset (2. uud. laitos). Ihantola, Eeva-Mari; Leppänen, Pasi (et.al.), Gaudeamus, Helsinki (2008 tai uudempi), 978-952-495-048-0.

2. Financial accounting - International edition, (13. painos tai uudempi). McGraw-Hill , Williams, Jan; Haka, Susan; Bettner, Mark; Carcello, Joseph (2008), 978-0-07-110122-6.

3. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet