Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2020 PJOK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Päivikki Kuoppakangas, Annika Blomberg ja Terhi Tevameri

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tieteellisen tutkielman valitsemastaan aiheesta. Hän osaa itsenäisesti hakea ja analysoida kirjallista lähdemateriaalia rajaamansa tutkimusongelman edellyttämällä tavalla, sekä osaa laatia ohjeiden mukaisesti tutkielmaraportin lähdeviittauksineen ja luetteloineen. Hän pystyy myös argumentoimaan aiheestaan muille sekä kommentoimaan muiden laatimia tutkielmia seminaarikeskustelun ja opponointien kautta.

Sisältö

Opintojakson keskeisinä aiheina on tieteellisen tutkielman laatiminen, muiden opiskelijoiden tutkielmien opponointi ja kommentointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Seminaarissa on 100% läsnäolovelvollisuus. Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu pakollisena tiedonhaun opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen kandidaatintutkielmatyöskentelyyn syys- tai kevätlukukaudella 18-28 h ryhmän koosta riippuen sekä kandidaatintutkielman laatiminen ja kypsyysnäyte (kypsyysnäyte koskee vain yhteisvalinnan opiskelijoita).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. sl tai kl

Lisätietoja

Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englanninkielellä.
Osallistumisoikeus opintojaksolle vain pääaineopiskelijoilla. Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Yhteisvalinnan opiskelijat tekevät kandidaatintutkielman yhteydessä kypsyysnäytteen, joka tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta. Kandidaatintutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYJO2022.
Erillisvalintojen opiskelijoiden kandidaatintutkielma sisältyy täydentäviin opintoihin. Erillisvalinnan opiskelijat eivät kirjoita kypsyysnäytettä kandidaatintutkielmaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet