Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2041 PJO5 International Culture and Management 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Päivikki Kuoppakangas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

The course offers basic information of international culture and management within the international context. Students will have basic knowledge of different culture theories, models and research. Students will attain basic awareness of differences between different cultures by interactive learning and peer teaching lectures. The course also aims to develop students' international teamwork capabilities, presentation skills and awareness of cultural diversities.

Sisältö

The course consists of culture theories, research, traditions and management in different cultures. The course comprises different customs and ways to organize in different cultures, communication and leadership.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Peer teaching lectures 24 h (integrated lectures + peer teaching exercises)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Written exam 50 % + peer teaching as exercise works 50 %

Suositellut suoritusajankohdat

2nd-3rd, II per.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. When Cultures Collide. Bookwell. Lewis, R. (2006) 1904838022 (e-book also available), chapters 1-10
2. Managing Cultural Differences. Moran, Robert T., Neil Remington Abramson, Sarah V. Moran (2014). 9th Edition. (e-book also available).
3. Articles given by the lecturer

Lisätietoja

Language of the course will be English if there are any international participants. If all the participants are Finnish speaking, then language of the course will be Finnish.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso PJO5 (Kulttuurien kohtaaminen ja moninaisuuden johtaminen). Samansisältöistä opintojaksoa ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet