Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA0004 PMAY1C Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuomas Pohjola, Ari Karppinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelijat osaavat määritellä kansainvälisen liiketoiminnan keskeisiä osa-alueita ja ymmärtävät aihealueen peruskäsitteitä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälisiä strategioita, sekä markkinoinnin erityiskysymyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Harjoitustyön avulla opiskelijat perehtyvät kansainvälisen kaupan käytänteisiin; tarvittaviin asiakirjoihin, toimitustapalausekkeisiin ja -ehtoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 81 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. International Business (3rd ed.). Pearson Education Limited, Stuart Wall, Sonal Minocha, Bronwen Rees (2010), 978-0-273-72372-1.

2. Verkkomateriaalit luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

PMAY1C Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet kuuluu KTK-tutkinnon kaikille yhteisiin opintoihin (vuosikurssista 2009 alkaen). Muut kuin markkinoinnin pää- tai sivuaineopiskelijat voivat sisällyttää kurssin joko markkinoinnin, yrittäjyyden tai kansainvälisen liiketoiminnan opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pakolliset opinnot (Markkinointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet