Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR2001 PYR2A Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys 5 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
Heli Aramo-Immonen

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen yleiset piirteet, kuten innovointimenetelmät, innovaatiotyypit, tuotekehitysprojektin perusteet, suojausmenetelmät ja tekijänoikeudet.

Sisältö

Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen yleiset piirteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Luento-opetus 20 t, harjoitukset 8 t, harjoitustyö 12 t ja verkkotyöskentely 6 t. Harjoitukset suoritetaan ryhmätyöskentelynä yrityksissä. Opiskelijat hakevat itse yrityksen, jossa työ tehdään. Teemaluentoihin valmistaudutaan lukemalla aiheeseen liittyvä tieteellinen julkaisu ennen luento-opetusta. Julkaisut ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

EI OPETUSTARJONNASSA LV. 2015-2016

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Innovaatiotoiminta (opintomoniste). Aramo-Immonen, Heli
  2. Managing Innovation, Integrating Technological Market and Organizational Change. Tidd, J., Bessant, J. 978-0-470-99810-6 (neljäs tai uudempi painos)
  3. Tieteellisiä julkaisuja

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-55400. Tämän kurssin suorittaja ei voi suorittaa kurssia PMAS4 Tuotteiden ja liiketoimintakonseptien innovaatiot.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet