Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1047 Ympäristönkäytön ristiriitatilanteet 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Kallio
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Erikoistumisjakson tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan
- tunnistaa ympäristöoikeudellisen sääntelyn kehityspiirteet ja erityisesti ympäristöoikeudellisten ohjauskeinojen moninaistumisen;
- ymmärtää ympäristöllisen päätöksenteon erityisluonteen erilaisia yksityisiä ja yleisiä intressejä yhteensovittavana toimintana;
- oppii ympäristöoikeudelliselle sääntelylle leimallisten avointen ja joustavien normien tulkintaa ja
- kehittää taitojaan tiedon itsenäiseen etsimiseen, omaksumiseen ja hallintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen ja siitä kommunikoimiseen

Sisältö

- ympäristöoikeudellisen ohjausjärjestelmän uudet haasteet
- ilmasto-oikeudellisen sääntelyn merkitys ympäristöoikeuden kehitykselle
- luonnonvaraoikeudellisen sääntelyn muutokset
- maankäytön suunnittelu ja luontoarvojen huomioon ottaminen
- ympäristönsuojelusääntelyn muutokset
- KHO:n ratkaisukäytännön hyödyntäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 15 t 0 t

Luento-opetus 12 t
Oikeustapausharjoitus 5 t
Opiskelijaluennot 10 t
Seminaarit 15 t
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus: ympäristöoikeuden ohjauskeinojen ja sääntelyn kehitys (4 t), ympäristökäytön kilpailutilanteet ja ympäristöoikeudellinen sääntely (2 t), kaavoitus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen päätöksenteossa (3 t), uudistunut ympäristösääntely (3 t)
Oikeustapausharjoitus: opiskelijat tekevät ryhmätyönä oikeustapausharjoituksen
Opiskelijaluennot: opiskelijat valmistelevat parityönä erikoistumisjakson teemaan liittyvän luennon erikseen sovittavasta aiheesta ja tekevät lisäksi oppimispäiväkirjan valituista (2) luennoista
Seminaarit: dispositioseminaari 0,5 t/opiskelija, seminaari 1,5 t/opiskelija
Itsenäinen työskentely: oikeustapausharjoituksen tekeminen, vertaisluentojen valmistelu sekä ympäristöoikeudellisen seminaarikirjoituksen (15-20 s.) laatiminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

- Oikeustapausharjoitus
- Opiskelijaluennot ja oppimispäiväkirja
- Hyväksytty seminaarikirjoituksen dispositio
- Kukin opiskelija laatii seminaarikirjoituksen

Orientoivat luennot, oikeustapausharjoitus, opiskelijaluennot, ja seminaarit muodostavat kokonaisuuden, mistä syystä osallistuminen kurssin kaikkeen opetukseen on oppimisen kannalta välttämätöntä.
Läsnäolo opetuksessa (75 %) on kurssin läpäisyn edellytys.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy seminaarikirjoituksen, oikeustapausharjoituksen ja opiskelijaluentojen perusteella siten, että seminaarikirjoituksen painoarvo on 60 % ja opiskelijaluennon sekä oikeustapausharjoituksen yhteenlaskettu painoarvo on 40 %.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennot

2. Oikeustapausharjoitusten ja opiskelijaluentojen tausta-aineisto jaetaan erikoistumisjakson aikana

 

Lisätietoja

AJANKOHTA: II Periodi
Erikoistumisjaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaaria suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisen palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaaria koskevat pysyväismääräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
II. VALINNAISET OPINNOT (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto