Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1014 EU:n ympäristöoikeus 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Minna Pappila
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on että opiskelija jakson suoritettuaan
- tuntee Euroopan unionin ympäristösääntelyn keskeiset lähtökohdat
- ymmärtää Euroopan unionin ympäristösääntelyn kehitystendenssit
- omaa aiempaa paremmat taidot hyödyntää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä

Sisältö

- EU-ympäristöoikeuden keskeiset lähtökohdat ja periaatteet
- EU- ympäristöoikeuden keskeinen aineellisoikeudellinen sisältö

Toteutustavat

Luento-opetus: 6 h
Oikeustapausseminaari: 8 h
Itsenäinen työskentely: oikeustapausanalyysin laatiminen (5-8 sivua)
Omatoiminen perehtyminen oppimateriaaliin

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana määräytyy tentin (70 %) ja oikeustapausanalyysin (30 %) perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jan H. Jans & Hans H. B. Vedder : European Environmental Law  (2012)

de Sadeleer, Nicolas: EU environmental law and the internal market (2014).   


Lisätietoja

AJANKOHTA: IV periodi

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
II. VALINNAISET OPINNOT (Oikeustieteen opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto